Fiskala

Fiskala

Informazioa eta kontsulta zergadunak, adierazpenen izapidea, plangintza fiskala, sustagarri fiskalen erabilera, estatu eta foral fiskalitatea, ikuskapen zergadunaren aurrean irudikapena.

Funtsezko helburua, gure bezeroen eskueran alternatiba fiskal hobea, indarreko araudiari momentu guztian moldatu, eta zergadun karga minimizatzea da.

Zerbitzu eskaintza:

 • Materia fiskalean bezeroen interesetik zenbat xedatun jakinean jartzea.
 • Enpresa edo zergadunari, honela eskatzen badu, organismo aginpidedunen aurrean ordezkatzea.
 • Bezeroak errazten dituen araberaz, beharrezkoak diren adierazpen fiskalak burutu, hurrengo ezarriekin zerikusian:

 • Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga

 • Zentsu Aitorpena

 • Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak

 • Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak

 • Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa

 • BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra

 • EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa

 • Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga

 • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga eta Ondarearen gaineko Zerga

 • Ez-Egoiliarren Errentaren Gaineko Zerga

 • Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak

 • Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga

 • Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena

 • Administratibo erreklamazioen estima daitezen egokiak tartean sartzea.
© 2021 AFER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Eskubide erreserbatu guztiak
BeeDigital-ek egindakoa