Lehendabiziko hiruhilekoa

Lehendabiziko hiruhilekoa

URTARRILA                                                       

Eredua

Deskripzioa

Epea

002

Mugaldeko Lankideen erregistroan berrikuntza eskaera.

2 arte

 110

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiruhileko aitorpen-likidazioa.

25 arte

 111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa (Enpresa Handiak).

 25 arte 

 115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria.

 25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa.

25 arte

180

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

25 arte

190

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

25 arte

193

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

25 arte

308

BEZ: Itzulketa eskaera.

1etik 30 arte

309

BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa.

1etik 30 arte

349

EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa.

1etik 30 arte

390

BEZaren urteko aitorpen-likidazioa.

1etik 30 arte

391

BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen erraztua.

1etik 30 arte

OTSAILA

Eredua

Deskripzioa

Epea

130

Ordainketa Zatikatua. Ekonomi Jarduerak burutzen dituzten zergadunak.

10 arte

 842

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Eragiketa bolumenaren jakinarazpena.

14 arte

 111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa (Enpresa Handiak).

 25 arte

 115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria (Enpresa Handiak).

 25 arte 

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa (Enpresa Handiak).

25 arte 

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk.

25 arte

347

Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena.

1etik 28 arte

036

Zentsu Aitorpena.

1etik 28 arte

309

BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa.

1etik 30 arte

341

Konpentsazio eskaera nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza erregimen berezian.

1etik 30 arte

349

EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa.

1etik 30 arte

390

BEZaren urteko aitorpen-likidazioa.

1etik 30 arte

391

BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen erraztua.

1etik 30 arte

345

Borondatezko gizarte aurreikuspenerako entitateak, pentsio planak eta fondoak, ordezko sistemak, gizarte aurreikuspenerako mutualitateak eta aseguratutako aurreikuspen planak. Bazkide edo partaideen eta kontribuzio edo ekarpenen urteko aitorpena.

1etik 31 arte

180

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

1etik 31 arte

190

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

1etik 31 arte

193

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Urteko laburpena.

1etik 31 arte

MARTXOA

Eredua

Deskripzioa

Epea

111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa (Enpresa Handiak).

25 arte

 115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria.

25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa (Enpresa Handiak).

25 arte 

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk.

25 arte

© 2021 AFER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Eskubide erreserbatu guztiak
BeeDigital-ek egindakoa