Laugarren hiruhilekoa

Laugarren hiruhilekoa

URRIA                               

Eredua

Deskripzioa

Epea

300

BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. (Erregimen Orokorra).

1etik 25 arte

308

BEZ: Itzulketa eskaera.  

1etik 25 arte

309

BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa.

1etik 25 arte

310

BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. (Erregimen Erraztua).

1etik 25 arte

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

1etik 25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. (Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk).

1etik 25 arte

341

Konpentsazio eskaera nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza erregimen berezian.

1etik 25 arte

349

EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa.

1etik 25 arte

370

BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. (Erregimen orokorra eta erraztua).

1etik 25 arte

110

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiruhileko aitorpen-likidazioa. 

25 arte

111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

25 arte

115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria.

25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa.

25 arte

216

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrek lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen likidazioa.

25 arte

215

Zergadun Ez Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. Establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak. Taldekako aitorpena.

25 arte

AZAROA

Eredua

Deskripzioa

Epea

130

Ordainketa Zatikatua. Ekonomi Jarduerak burutzen dituzten zergadunak.

12 arte

 

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga ordaintzeko bigarren epea.

12 arte

 

Jardueren Ekonomikoen Gaineko Zerga ordaintzeko epearen amaiera.

12 arte

 111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

 25 arte

115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria. (Enpresa Handiak).

25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).  

 25 arte

216

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrek lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen likidazioa. (Enpresa Handiak).

 25 arte

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

 25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. (Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk).

25 arte

ABENDUA

Eredua

Deskripzioa

Epea

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. (Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk).

25 arte

111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak). 

25 arte

115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria. (Enpresa Handiak).

25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

25 arte

© 2021 AFER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Eskubide erreserbatu guztiak
BeeDigital-ek egindakoa