Hirugarren hiruhilekoa

Hirugarren hiruhilekoa

UZTAILA                                       

Eredua

Deskripzioa

Epea

300

BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. (Erregimen Orokorra).

1etik 25 arte

 308

BEZ: Itzulketa eskaera.

1etik 25 arte

 309

BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa.

1etik 25 arte

 310

BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. (Erregimen Erraztua).

1etik 25 arte

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

1etik 25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. (Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk).

1etik 25 arte

341

Konpentsazio eskaera nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza erregimen berezian.

1etik 25 arte

349

EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa.

1etik 25 arte

110

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hiruhileko aitorpen-likidazioa

25 arte

111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).  

25 arte

115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria.

25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa.

25 arte

200

Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-Egoiliarren Errentaren gaineko Zerga.

25 arte

201

Sozietateen gaineko Zerga.

25 arte

220

Sozietateen gaineko Zerga. Erregimen kontsolidatuko urteko aitorpen-likidazioa.

25 arte

ABUZTUA

Eredua

Deskripzioa

Epea

130

Ordainketa Zatikatua. Ekonomi Jarduerak burutzen dituzten zergadunak.

10 arte

IRAILA

Eredua

Deskripzioa

Epea

320

BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak). 

25 arte

330

BEZaren aitorpen-likidazioa. (Esportatzaileak eta beste operadore ekonomiko batzuk).

25 arte

111

Lan etekinen, ekonomi jardueren etekinen eta sarien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak)

25 arte

115

Hiri ondasun higiezinak errentan emateagatik lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpena-ordainketa agiria. (Enpresa Handiak).  

25 arte

123

Kapital higigarriaren errenta eta etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen-likidazioa. (Enpresa Handiak).

25 arte

216

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez egoiliarrek lortutako etekinen gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak. Aitorpen likidazioa. (Enpresa Handiak). 

25 arte

© 2021 AFER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Eskubide erreserbatu guztiak
BeeDigital-ek egindakoa